top of page

 

In principe geldt de garantie op dwarsfluiten en losse kopstukken

voor onderdelen die niet aan slijtage onderhevig zijn.

 

Duur van de garantie:

1.   voor studiefluiten 3 maanden

2.   voor overige fluiten 6 maanden

 

De garantie gaat in op het moment van aankoop.

Extra verlengde garantie voor een half jaar is mogelijk.

 

Niet onder de garantie vallen: speling, as- en tap-slijtage, lagers, veren, vilt, kurk 

en slijtage of lekkage aan polsters v.w.b. afsluiting op klepzittingen.

 

De volgende gebeurtenissen vallen eveneens niet onder de garantie:

Vallen, stoten (en scheuren of barsten van houten fluiten), gebruikssporen zoals krassen en deuken, waterschade, brandschade, diefstal en onoordeelkundig gebruik.

Garantiebepalingen

bottom of page